neljapäev, 30. aprill 2009

Mida tulevik toob?

Mõned väljavõtted Eva ja Adele intervjuust Eesti Ekspressile:
Adele: Jah! (Naer) Me tuleme tulevikust ja asetame ühe teise reaalsuse siia maailma.
Eva: Meie leiutasime sõna "futuring", tulevikustamine.
Adele: Kui me kohtusime, sai meist väga ruttu Eva ja Adele. Me ei taha mingeid soolisuse probleeme. Üldse! Mina ei taha, Eva ei taha! Jaa! Miks? See oli traditsiooniline sitt! See ongi võti tulevikku ja uude maailma.
Eva: Me oleme hermafrodiidid! Lõpetasin oma meheelu sel hetkel, kui me kohtusime. Kogu see kangelase tung kadus. Õppisin väga palju. Nüüd pole kunstnik mina, vaid kunstnik on Eva ja Adele. See on suur samm.

Eva ja Adele kunstiline tegevus näitab meile üht võimalikku – fantastilist, utoopilist – lahendust probleemile, mille Jacques Lacan esitas vormelina: "seksuaalsuhet ei ole olemas" ("il n'y a pas de rapport sexuel").
Lihtsustavalt öeldes ütleb Lacani vormel seda, et mehel ja naisel, olgu anatoomiliste sugude või ühiskondlikult konstrueeritud soorollide tähenduses, ei ole võimalik saada ÜHEKS – ta ei räägi niisiis seksuaalsuhte puudumisest kehalisel tasandil (iga päev astub suguühtesse u 400 000 000 inimest), vaid fundamentaalsest disjunktsioonist ihalemise ja fantaasia registris, sellest, et mees ja naine ei saa teineteist (valulike) kadude või (vastikute) jääkideta täiendada, et ei ole olemas mehe ja naise fantastilist ühendust, harmoonilist tervikut – vastava iha täitumine ja ilmaolekutunde kadumine on illusioon, fantaasia, mille kuulsaimaks näiteks on Platoni kirjeldus kunagistest (müütilistest) inimestest, kes olid kolmest soost korraga ja terviklikult ümmargused, "nõnda et selg ja rind moodustasid ringi; igaühel oli neli kätt, ja jalgu niisama palju kui käsi; ja ümmarguse kaela otsas kaks täiesti ühesugust nägu".
Lacan nimetas sellist fantaasiakujutist ka hommelette’iks, inimomletiks.
Erinevalt Platonist ei projitseeri Eva ja Adele sellist Omlett-inimest mitte minevikku, vaid tulevikku, pakkudes seega lahenduse mehe ja naise mittesuhtele, disjunktsioonile – meist võiksid saada teletupsud.
Kuigi põhiline on Eva ja Adele kunstis nad ise, nende füüsiline kohalolu, väljendub idee üksolemisest täpsemalt lõuendil: nende koondportreed ei ole küll päris ümmargused (nagu Platon kujutles), vaid südamekujulised, kuid näod peegeldavad teineteist (Rimbaud’ probleemi – "ma olen teine" – lahenduseks on neil: "teine on mina"; "ma olen üks" eelduseks on, et "me oleme üks").
Nende fantastilise suhte ja harmoonia (üksolemise) eelduseks on niisiis ERINEVUSE ja SEKSUAALSUSE kadu – sootus, aseksuaalsus, suguline indifferentsus.
Kui on suhe, ei saa olla seksuaalsust; kui on seksuaalsus, ei saa olla suhet. Seksuaalsuhe – või laiemalt kõik, mis seksuaalsusega seotud – ei ole mitte lahendus inimlikele probleemidele, seksuaalsus ise ongi inimlik põhiprobleem: "kaugel sellest, et olla miski, mille abil saaks selgitada mitmesuguseid teisi inimsuse avaldusi, vajab seksuaalsus ise selgitamist," on kirjutanud Alenka Zupančič.
Ja sellest tulenebki kõiki seksuaal- ja sooprobleeme puudutavate lahenduste utoopilisus – ka feminism ei suuda pakkuda muud kui utoopiat ja lootust tulevikule, kõneldes vajadusest hoida Naist kui tähistatavat pidevalt avatuna.

Sildid:

neljapäev, 16. aprill 2009

Oi, oi, oi...

Vägivalla alla kannatanud võivad halvimal juhul muutuda ise vägivallatsejateks – alandust kogenu hakkab (sageli sellest endale aru andmata) teisi alandama, traumeerima ja see on tema patoloogiline viis toimunut läbi töötada, uuesti läbi mängida, aga nii, et tema kunagine passiivne (abitu) roll on asendunud aktiivse (kontrolliva, olukorda kehtestava) rolliga.
Mingi teooria järgi on ka nii, et sadistlik pervert piinab teistes iseennast, oma Mina (ta kehastub ise mingi Tõe või Printsiibi või Ideaali "vahendiks", "tööriistaks", piinatavas näeb ta aga Subjekti, õigemini, töödeldavat Objekti).
Kunagi oma matsakuse – võib-olla siiski pigem oma maitsetuse – tõttu avalikku alandust kogenud (kollase meedia ohvriks sattunud) proua Evelin Ilves on nüüd asunud ise "tööriista" positsiooni, tal on MISSIOON.
Tal on mõte, et arstid peaksid lausa ametlikult otsustama kaalus alla võtta ja tegelda tervisepordiga, et olla teistele eeskujuks - kellele veel "fashism"?

Tsiteerin teda Delfi vahendusel: "Miks ei võiks näiteks järgmisel Arstide liidu kokkusaamisel võtta vastu otsuse, et aasta pärast võiksid kõik tohtrid ennast tervislikku vormi viia? Eesmärk - meil pole enam ühtki ülekaalulist arsti."
Kogu see Evelini-värk on minust varem mööda libisenud (ja väga raske on möönda, et meedia poolt vägistatu võib vägistamises ise süüdi olla, eks ole, kõlab ju kuidagi meesshovinistlikult) – aga midagi on temas kõvasti nihu.

teisipäev, 14. aprill 2009

Reklaamikool (2.): kui saad, ära joo, kui jood, joo kodusSildid:

Reklaamikool: kui saad, ära joo, kui jood, joo kodus


Sildid:

Päeva tsitaat (mis paneb mõtlema lahendustele ja põhjustele)

"Kuid ainult paadunud antropotsentrist saab eeldada, et igale probleemile leidub lahendus ainuüksi sellepärast, et meil on seda vaja, ning et filosoofid, kes pakuvad inimestele põhjuseid, mille pärast elada, on teistest paremad."
Paul Veyne
"Kas kreeklased uskusid oma müüte", lk 154